spelende kinderen
spelende kinderen

Vrijwilligersbeleid, veiligheid en vertrouwenspersoon

Met de gedragscode willen wij een open en transparante omgeving creëren voor onze vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben inmiddels deze gedragscode ondertekend, waarmee ze verklaren de gedragscode te kennen en er naar zullen handelen. Daarnaast wordt voor elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Speeltuin Vereniging Pernis neemt een veilige speelomgeving voor uw kinderen uiterst serieus. Wij hanteren dan ook een zero tolerance beleid. Daarom heeft het bestuur een gedragscode, aanstellingsbeleid en een meldprotocol voor de vrijwilligers en bezoekers van de Speeltuinvereniging opgesteld.


Het meldprotocol is geschreven om bij seksueel grensoverschrijdend op de juiste manier te handelen.

Meldprotocol SVP

Gedragscode SVP

Vertrouwenspersoon

Binnen Speeltuin Vereniging Pernis is Marja van Hengel onze vertrouwenspersoon. Marja is tevens de secretaris van onze vereniging. U kunt Marja bereiken door een mail te sturen naar marjavanhengel@hotmail.com Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Vrijwilligerswerk

Speeltuinwerk is vrijwilligerswerk. Tienduizenden vaders, moeders, maar ook buurtbewoners zetten zich regelmatig in voor hun vereniging.

Toch is dat nog niet genoeg. Veel speeltuinorganisaties hebben behoefte aan nieuwe medewerkers. Mensen die helpen bij het beheer en onderhoud van de speeltuin, een creatieve middag organiseren of die op een andere manier een handje willen helpen.

Hebt u interesse? Kom dan eens langs op onze speeltuin voor een informeel gesprek.

Of meldt u aan via onze website.

Twijfelt u nog?

Sta dan eens stil bij de volgende argumenten:

  • Vrijwilligerswerk kost inspanning, maar levert ontspanning op. Je ontmoet veel mensen en de sfeer blijft vaak informeel

 

  • Vrijwilligers doen veel nuttige ervaringen op. Je steekt veel op over vergadertechnieken, EHBO, creativiteit of techniek

 

  • Wat veel mensen missen in hun dagelijks werk, vinden ze soms wel in het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan ontspanning of creativiteit Werklozen, gepensioneerden, arbeidsongeschikten

 

  • en huisvrouwen doen niet meer mee in het arbeidsproces. Dankzij het vrijwilligerswerk blijf je maatschappelijk actief

 

  • Vrijwilligers zijn de motor achter het speeltuinwerk.
    Zij beheren de ruimte die kinderen nodig hebben. Spelen is voor hen niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Vrijwilligers in het speeltuinwerk leveren dus een positieve bijdrage aan de samenleving.

Denk niet meteen aan een veeleisende bestuursfunctie.
Speeltuinen hebben ook behoefte aan mensen die toezicht houden, achter de bar staan of een paar uurtjes helpen met gras maaien, schilderen of andere onderhoudsklussen.
En misschien vind je het wel leuk om een extra activiteit mee te organiseren.

Ben je al zeker van jezelf?

Vul dan onderstaand formulier in

Het bestuur van de speeltuin neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Wij zullen u na inschrijving verzoeken een gedragscode voor vrijwillige medewerkers in te vullen alsook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers is er een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.


naam : *  
adres + nr : *  
postcode : *  
woonplaats : *  
Geboorte datum : *  
telefoon : *  
email : *  
motivatie,
evt. beschikbare
uren/dagen:
 
  Velden met * zijn verplicht